Go to Top

חברות וחברי ועידת מפלגת העבודה. שלום רב!

בחודשים הקרובים ייערכו בחירות לתפקיד מזכ"ל מפלגת העבודה. מזכ"ל מפלגת העבודה הוא אחד התפקידים החשובים והמאתגרים בציבוריות בישראל. ביכולתו של המזכ"ל ביחד עם יו"ר המפלגה להשיב את מפלגת העבודה אל העם, להפוך את המפלגה לתנועה חיה פעילה ותוססת ולהרחיב את פעילותה לקהלים נוספים בשכונות ובפריפריה.

קרא עוד

הפורום החברתי תומך באמנון זילברמן

בחודשים הקרובים ייערכו בחירות לתפקיד מזכ"ל מפלגת העבודה. לאחר 4 שנים טובות ומוצלחות במיוחד עם ח"כ חיליק בר כמזכ"ל המפלגה, שנים שבהן שוקמה תשתית הפעילים של המפלגה, צומצם החוב שלה לבנקים וחודשה הפעילות בשטח – מסיים חיליק את תפקידו וזה הזמן להמשיך עם מזכ"ל רענן.

קרא עוד

בין חינוך ואלימות

גל האלימות אשר שוטף את מדינת ישראל בחודשים האחרונים לובש פנים רבות ולא פוסח על אף אחד מהמגזרים של החברה הישראלית. נראה כי האלימות, כתופעה חברתית, מחלחלת לכל חלקי החברה, החל מבני הנוער ועד ארגוני הפשיעה והיא פוגעת בכלל אזרחי ישראל.

קרא עוד

בואו לשנות