Go to Top

בין חינוך ואלימות

גל האלימות אשר שוטף את מדינת ישראל בחודשים האחרונים לובש פנים רבות ולא פוסח על אף אחד מהמגזרים של החברה הישראלית. נראה כי האלימות, כתופעה חברתית, מחלחלת לכל חלקי החברה, החל מבני הנוער ועד ארגוני הפשיעה והיא פוגעת בכלל אזרחי ישראל.

קרא עוד

בואו לשנות