Go to Top

הפורום החברתי תומך באמנון זילברמן

 Picture1

24.3.2014

חברות וחברי ועידה יקרים,

בחודש יוני הקרוב יתקיימו בחירות לתפקיד מזכ"ל מפלגת העבודה.

לאחר 4 שנים טובות ומוצלחות במיוחד עם ח"כ חיליק בר כמזכ"ל המפלגה, שנים שבהן שוקמה תשתית הפעילים של המפלגה, צומצם החוב שלה לבנקים וחודשה הפעילות בשטח – מסיים חיליק את תפקידו וזה הזמן להמשיך עם מזכ"ל רענן.

אנחנו, חברי חוג ה"פורום החברתי" של מפלגת העבודה, בחרנו, לאחר בחינה מדוקדקת של המועמדים לתפקיד המזכ"ל – לתמוך בחברנו – אמנון זילברמן.

 

אמנון זילברמן הוא המזכ"ל הנכון לעבודה!

אמנון מביא איתו קבלות ביצועיות – על מעורבות בתחומי החינוך והחברה.

מעבר להשכלתו הפורמאלית (בעל תואר ראשון ושני בניהול בחינוך ובעל תעודת הוראה) – הוא עבד כמדריך, מורה ורכז חברתי בפנימיות שונות וכממלא מקום מנהל בפנימייה שיקומית בתל אביב. הוא ניהל פרויקטים להכשרה מקצועית לאוכלוסיות מוחלשות בדרום ת"א, ניהל את פרויקט שיקום שכונות של העיר יפו והביא לפתיחתם של קורסים להכשרה מקצועית לבני הקהילה האתיופית ולנשים ערביות.

מעבר להיותו איש עשייה, אמנון הוא "מענטש" רציני ויש לו חיבור אמיתי עם קהל הפעילים של מפלגת העבודה. הוא יהיה מזכ"ל מחובר לשטח, שיעצים את הפעילים וידאג להם.

הגיע הזמן לתת צ'אנס לצעירים עם קבלות – הגיע הזמן לתת צ'אנס לאמנון זילברמן!

אנו ממליצים שוב ובפה מלא – לבחור באמנון זילברמן למזכ"ל מפלגת העבודה.

בברכה,

    דודו מגן                  ציון אדירי

  יו"ר משותף             יו"ר משותף

054-6266747            050-6407018