Go to Top
ש"ח

לתרומה בצ'ק

שילחו צ'ק לפקודת "אמנון זילברמן – למזכ"ל מפלגת העבודה" לכתובת אמנון זילברמן רח' עמינדב 12/24 , ת"א .

הוסיפו במעטפה: שם מלא, מספר ת.ז., כתובת מלאה ומספר טלפון.

 התרומה שלכם חשובה לניצחון שלי בהתמודדות לתפקיד מזכ"ל מפלגת העבודה, והיא מחזקת אותי.

מעבר לכך היא דרך לבטא אמון והזדהות עם השקפת העולם שאני מייצג, ואותי באופן אישי.

אין לי חברים בעלי הון וממילא איני לוקח מהם כסף. אני מגייס את המימון למרוץ מהציבור הרחב, וגם תרומות קטנות יתקבלו באהבה.

התרומות נאספות כמובן באופן שקוף וגלוי, בפיקוח מבקר המדינה, אשר לו גם מועברים שמות התורמים.

בנוסף לתרומתכם תסייעו מאוד אם תעבירו את הפוסט הזה לאנשים שאתם מכירים, בצירוף כמה מלים אישיות שלכם המסבירות מדוע אתם החלטתם לתמוך בי.

אני מודה לכם על ההתגייסות בכל זירה אפשרית. התמיכה שלכם מעודדת ומחזקת.

שלכם,

אמנון זילברמן