Go to Top

מה קורה בשכונות ובפריפריה מפלגת העבודה ?

סטירת הלחי המצלצלת שחטפה מפלגת העבודה בבחירות 77 שהתבטאה בעליית הליכוד לשלטון, הייתה במידה רבה תוצאה של שני גורמים עיקריים.

הכישלון במלחמת יום הכיפורים והמיאוס הציבורי ממפלגת העבודה על כל גלגוליה הקודמים.

בני עדות המזרח, תושבי שכונות המצוקה ותושבי הפריפריה בעיירות הפיתוח, היו שותפים חשובים בעלייתו ושמירתו של הליכוד בשלטון או כאלטרנטיבה שלטונית מאז ועד הבחירות האחרונות.
אם נודה על האמת, מפלגת העבודה הביאה זאת על עצמה.

היהירות, ההתנשאות והניתוק משכבות החברה החלשות, מהקמת המדינה ועד המהפך של 77 גרמו לרבים מבני הדור ההוא לא רק להצביע נגד מפלגת העבודה, אלא ממש לתעב אותה.

חוסר ההזדהות של רבים מהעם עם מפלגת העבודה, לא הייתה רק פוליטית, אלא גם ובעיקר, אישית ורגשית.

במשך עשרות שנים ניסתה מפלגת העבודה למצוא את הדרך לחדור לשכונות ולהסביר את עמדותיה, אך ללא הצלחה וללא קשר לזהות העומד בראשה.

על אף הערכים החברתיים של מפלגת העבודה אשר היו אמורים להתאים ולקדם את האוכלוסיות הללו , הן בחרו פעם אחר פעם בליכוד ובמפלגות ימין אשר עודדו כלכלה קפיטליסטית ליברלית ומעורבות ממשלתית נמוכה.
כלכלה אשר הנציחה את מצבן העגום ומנעה את קידומן, עקב צמצום מעורבות המדינה במערכות החינוך, השיכון והרווחה.

הליכוד מצדו טיפח את השנאה למפלגת העבודה, תוך הסתרת העובדה שהדגם הכלכלי אותו הוא מיישם בא דווקא על חשבון מצביעיו ה"מקופחים".

אבל עכשיו משהוא קורה בשכונות ובפריפריה. רוח חדשה נושבת שם. דור חדש צעיר ומשכיל יותר, דור נקי מהמשקעים האמוציונליים של הדור הקודם. דור אשר מעוניין בסדר לאומי חדש, במדיניות כלכלית חברתית שתיטיב עמו ועם מעמד הביניים.

הדור הזה אינו סוגד לשוק חופשי, הוא אינו רואה ביהודה ושומרון את ״סלע קיומו״.
הוא מחפש פתרונות אמתיים לבעיות אמתיות!
הדור הזה מחפש ביטחון כלכלי וגם ביטחון לאומי,  לא רק תירוצים ביטחוניים למצב כלכלי אישי ללא עתיד.
הדור החדש מבין שהליכוד ומדיניותו לא השיגו עבורו כלום, אלא הפכו את העשירים לעשירים יותר ואת החלשים לחלשים יותר.

היוצרות התהפכו. הליכוד הפך למה שהוא הטיף נגדו במשך שנים והעלה אותו פעם אחר פעם לשלטון.

מהאנדרדוג הוא הפך למפלגת שלטון מסואבת שמוכנה לעשות הכול כדי להישאר בשלטון כולל קואליציות ימין הזויות וממשלות ענק בזבזניות.
מפלגת העבודה בהנהגת שלי יחימוביץ נתפסת כמפלגה חברתית אמתית ולא כמפלגת שמאל ״אוהבת ערבים ושונאת מתנחלים״ כפי שהליכוד מנסה להציגה.

צעירים רבים ממגזרים אלה מתפקדים למפלגת העבודה בעקבות גל המחאה החברתית והתחברות לקו הערכי של יחימוביץ ומפלגת העבודה.

הפעם כבר לא תהיה הצבעה אוטומטית לליכוד, הפעם הקולות ילכו לעתיד טוב יותר.

עתיד עם מפלגת עבודה חזקה וממשלה חברתית. !

פורסם באתר עבודה שחורה 03.05.2012